Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

DŘEVOSTAVBY PŘIKRYL

Úvod
 
    Rodinné domy ze dřeva získávají čím dál tím víc na oblibě. Ve srovnání s cihlovými stavbami je dřevěná levnější a je také rychleji postavená.
Materiálu je dostatek a jeho cena navíc příliš nestoupá. Dřevěný dům přitom vydrží stejně dlouho jako zděný. Významnou předností dřevostaveb je bezproblémová výstavba i v zimě. Stavět se tedy může bez ohledu na počasí a bez přestávek, které jsou nutné u klasických zděných staveb. Celkově je tedy stavba rychlejší. Díky rychlejší výstavbě jsou nižší náklady, majitel nemusí čekat až dům vyschne, a může se do něj hned po skončení výstavby nastěhovat.
 
Dost pádných důvodů, proč  začít stavět ze dřeva!
 
Pozitivní vliv dřevěných domů
    Dřevo je obnovitelná surovina, přesto paradoxně většina současných stavebních materiálů je vyráběna z neobnovitelných zdrojů a jejich výroba je energeticky vysoce náročná. Dřevo je lehké, pevné, pružné, prodyšné a přitom výborně tepelně izoluje. Je to materiál, který provází člověka od prvopočátků jeho existence, a proto jsou dřevěné stavby podvědomě vnímány jako přátelštější.
 
Předsudky a mýty o dřevě - nebojte se stavět ze zdřeva!
    Česká společnost si v důsledku historického vývoje v minulých desetiletích vytvořila ke dřevu prazvláštní vztah. Pod vlivem různých ideologických pseudohesel mají lidé sice dřevo rádi, ale nechtějí ho užívat, protože se domnívají, že tím ubližují přírodě, lesům a stromům, které se musí kácet, abychom dřevo získali. Jednou z oblastí, která je těmito mylnými předstvami nejvíce ovlivněna, je stavebnictví. Podívejme se proto na některé z těchto předsudků a mýtů podrobněji:
 
Je dřevěný dům méně trvanlivý než zděný?
    Dřevěné stavby přetrvávají staletí a z hledistka životnosti jsou plně srovnatelné se stavbami z jiných materiálů. Záleží na účelu, pro který je stavíme, a také na péči, kterou jim věnujeme po dobu jejich existence.
 
Dřevo je hořlavé. Znamená to, že dům ze dřeva proto snadněji shoří?
    Dřevo jako každý materiál při určité teplotě opravdu hoří, ale technická norma konstatuje, že dřevěné konstrukce jsou požárně odolné. Zní to jako paradox, ale není to tak složité. Zuhelnatělá povrchová vrstva vznikající při požáru na nosných prvcích totiž brání dalšímu ohoření 
(u objemných dřevěných kusů pronikne oheň do zhruba dvou až tří centimetrové hloubky a jeho další postup se výrazně zpomalý či zastaví, neboť povrchová vrstva zuhelnatí a brání přístupu kyslíku). Pro obyvatele je při požáru nejnebezpečnějsí vzplanutí interiéru, nábytku, textilu a spotřebičů. Dalo by se říci, že dřevo hoří předvídatelným, spočitatelným, do určité míry řiditelným způsobem. Což je jeho obrovská výhoda při hašení požáru. Tuto skutečnost zahrnují všechny technické normy, podle nichž se musí dřevěné domy stavět.  Moderní dřevěné konstrukce jsou velmi odolné vůči požáru. Ocelové konstrukce se hroutí naprosto náhle, neočekávaně a prakticky naráz. To hasiči dobře vědí. V USA jsou proto po 11.září v některých případech ocelové skelety budov chráněny proti požáru dokonce dřevěnými obklady.
 
Vlastnosti domu
    Dřevěný dům má prý horší tepelně-izolační vlastnosti než například zděná stavba. Je v něm tedy větší zima a hůř se vytopí?
Skutečnost je přesně opačná. Když zatopíte v dřevěném domě, máte v něm skoro okamžitě teplo. Kdežto zděný dům musíte vytápět několik hodin, než se v něm zahřejete, protože nejdříve musíte zahřát zdi. Většina, a to i katalogových domů, má nesrovnatelně lepší tepelně-izolační vlastnosti než jejich zděné protějšky. Vyplývá to z principu konstrukce-obvykle dřevěný rám kontaktně vyplněný izolací. Je zde tedy sloučena složka nosná a tepelně-izolační. Dřevěné stavby jsou lehké a  jejich stěny nepohlcují teplo. To je jejich přednost-u dřevostavby nemusíme nejprve ohřát zdi, ale ohříváme rovnou vnitřní objem vzduchu, což je ekonomicky výhodné.
 
Vzhled domu
    Spousta lidí si umí dřevěnou stavbu představit pouze jako chatu nebo provizorium. Je to opodstatněné?
To souvisí s naší tradicí víkendového chataření, od které bychom se měli při hodnocení staveb ze dřeva co nejrychleji odpoutat. Takové přesvědčení o využití dřeva se lidem z paneláku těžko vyvrací. Zkušenosti ze světa ukazují, že neexistuje druh stavby, který by nebylo možné s výhodou realizovat ze dřeva, včetně rozsáhlých administrativních budov, nákupních center a sportovních hal.
 
Poškozujeme používáním dřeva na stavbu domů životní prostředí?
    Na výrobu jedné hliněné cihly, jednoho kilogramu cementu, vápna, skla, betonu, oceli spotřebujeme  mnohem více energie než na jeden dřevěný trám. Stavby ze dřeva jsou z jediné plně obnovitelné tuzemské suroviny. V současnosti máme v lesích dvojnásobnou celkovou zásobu dřeva než za první republiky. Přitom využíváme dřevo ve stavebniství méně než například Portugalsko, které je skoro bez lesů. Roční přírustky dřeva v naších lesích jsou o jednu čtvrtinu vyšší než jeho plánovaná těžba. Takže o poškozování životního prostředí nebo neúměrném kácení nemůže být řeč.
 
Správná volba - stavění ze dřeva
    Při vyslovení sousloví "stavby ze dřeva" si většina laické veřejnosti představí něco na způsob srubů nebo neizolovaných  hospodářských staveb či přístavků typu dřevník nebo kůlna. Stavbu "normálního" obytného domu si spojujeme se zděnou konstrukcí, s cihlami a maltou. Přitom "dřevostavby" jsou již běžně rozšířenou alternativou stavby zděné , jsou ekologické, nabízejí "bydlení v přírodě"  a jejich provoz je až o 90% levnější.
    Ačkoli těžba dřeva na obyvatele je v ČR srovnatelná s vyspělými zeměmi, staví se u nás ze dřeva podstatně méně. Zatímco v ČR se ze dřeva staví jen asi 1% bytových domů, tak například v Německu je to 7% (z toho v Bavorsku 70%), v Rakousku 10%, Švýcarsku 10%,Velké Británii-Anglii,Walesu 15%,Skotsku 50%(přitom na britských ostrovech jsou jenom omezené  zdroje dřeva), ve Finsku, Norsku a Dánsku přes 60%, v USA 65% a v Kanadě dokonce 80%.
    Na zpracování dřeva je zapotřebí 3-5 krát méně energie než na jakýkoliv jiný materiál. Postavením a provozováním 100 rodinných domků na bázi dřeva v nízkoenergetickém standardu po dobu 20let ušetříme přibližně tolik energie, kolik vyprodukuje za stejnou dobu 10 větrných elektráren. Nejlevnější energie je ta, kterou nemusíme vůbec vyrobit. Je to právě dřevo, které se používá jako materiál pro stavbu tzv. pasivních nebo nízkoenergetických domů, jejichž náklady na vytápění mohou být až o 90% nižší než u tradičních zděných domů. Stavby ze dřeva jsou výrazně lehčí. Mnoho energie se tak ušetří i při dopravě materiálu na staveniště.
 
    V delším časovém horizontu poskytne dřevěný dům lidem větší komfort zdravého bydlení za celkově nižších provozních nákladů. Dřevostavby mohou být dnes po architektonické stránce velmi působivé a zcela rovnocenné zděným domům. Použití dřeva v bytové výstavbě velmi dobře vyhovuje současným požadavkům na funkčnost a finanční dostupnost bydlení a udržitelnost výstavby z hlediska vyčerpatelnosti surovinových zdrojů. 
    Dobře postavený dům na bázi dřeva totiž ušetří značné výdaje za energie, což by při stále stoupajících cenách mělo řádného hospodáře rozhodně zajímat. S možnostmi širšího využití dřeva ve stavebnictví u nás však souvisí překonání představy odborné i neodborné veřejnosti o dřevu jako materiálu, který je vhodný pouze na dočasné stavby, krovy, dveře, stropy, sloupy, oplocení, okna, podlahy, obklady a další stavebnětruhlářské výrobky.
    Bydlení ve dřevěném domě je šetrné k životnímu prostředí, protože šetří energie v průběhu celého jeho životního cyklu a vlastně od chvíle zrození v podobě vzklíčeného semínka v lese, kdy potřebnou energii po dalších sto let dodává příroda s naším minimálním přičiněním. Pro obyvatele dřevěných domů je důležitá i tepelná izolace především z těchto hledisek: účinnosti, dynamiky a výše nákladů při vytápění, vyloučení kondenzace vodních par ve stěnovém a střešním plášti a vyloučení nadměrné teploty v letním období. Domy ze dřeva se vyznačují tím, že velmi dobře splňují ta nejpřísnhější kritéria tepelné izolace.
TOPlist